grzyby.pl

Tomentella cinereoumbrina (Bres.) Stalpers

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]