grzyby.pl

Tomentella badia (Link) Stalpers

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tomentella Tomentella Tomentella TomentellaTomentellaTomentella atroarenicolorTomentella cinereoumbrina

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]