chronionyGREJ
· takson nie ujęty w czekliście
· ochrona ścisła (I.119)

Stereocaulon saxatile H. Magn.

chróścik skalny