grzyby.pl
chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.120)

Stereocaulon taeniarum (H. Magn.) Kivistö

chróścik tasiemcowaty
Stereocaulon Stereocaulon Stereocaulon StereocaulonStereocaulonchróścik skalny (Stereocaulon saxatile)chróścik inkrustowany (Stereocaulon incrustatum)