chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.118)

Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.

chróścik pasterski