chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.112)

Stereocaulon pileatum Ach.

chróścik główkowaty