chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.113)

Stereocaulon botryosum Ach.

chróścik kalafiorowaty