grzyby.pl
chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.113)

Stereocaulon botryosum Ach.

chróścik kalafiorowaty
Stereocaulon Stereocaulon Stereocaulon StereocaulonStereocaulonchróścik główkowaty (Stereocaulon pileatum)chróścik kępkowy (Stereocaulon evolutum)