chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.111)

Stereocaulon nanodes Tuck.

chróścik drobny