grzyby.pl
chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.117)

Stereocaulon dactylophyllum Flörke

chróścik palczasty
Stereocaulon Stereocaulon Stereocaulon StereocaulonStereocaulonchróścik orzęsiony (Stereocaulon tomentosum)chróścik pasterski (Stereocaulon paschale)