chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.117)

Stereocaulon dactylophyllum Flörke

chróścik palczasty