chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.116)

Stereocaulon tomentosum Fr.

chróścik orzęsiony