grzyby.pl
chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.116)

Stereocaulon tomentosum Fr.

chróścik orzęsiony
Stereocaulon Stereocaulon Stereocaulon StereocaulonStereocaulonchróścik koralowaty (Stereocaulon subcoralloides)chróścik palczasty (Stereocaulon dactylophyllum)