grzyby.pl
chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.114)

Stereocaulon evolutum Graewe

chróścik kępkowy
Stereocaulon Stereocaulon Stereocaulon StereocaulonStereocaulonchróścik kalafiorowaty (Stereocaulon botryosum)chróścik koralowaty (Stereocaulon subcoralloides)