fot. mk-rozszczepka-pospolita_015 (943×666) — copyright © by Marek Kozłowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Marek Kozłowski