grzyby.pl

Rhizochaete violascens (Fr.) K.H. Larss.

Ceraceomyces violascens (Fr.) Jülich
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]