grzyby.pl

Rhizochaete radicata (Henn.) Gresl., Nakasone et Rajchenb.

Phanerochaete radicata (Henn.) Nakasone, C.R. Bergman et Burds.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Brak w czekliście. [105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Rhizochaete radicata na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 366812

ID366812 Rhizochaete radicata; Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 1,6 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.10.06; kępa odnowienia bukowego w żyznej buczynie; na resztkach silnie zmurszałego i porośniętego mchem pniaka kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1419297 fot. 1419298 fot. 1419299
reakcia wysuszonego fragmentu owocnika na KOH:
fot. 1419300
Zarodniki: 4,0-4,6 x 2,5-3,1 µm (średnio 4,5 x 2,7 µm), Q: 1,5-1,8 (średnio 1,6):
fot. 1419301
cystydy:
fot. 1419302 fot. 1419303
Rhizochaete radicata była wcześniej podawana z Polski pod błędną nazwą Phanerochaete filamentosa (np. w Checklist, Wojewoda 2003 i kilku innych publikacjach, a także w zgłoszeniach do GREJ). Z czasem okazało się, że Ph. filamentosa jest północnoamerykańskim gatunkiem a polskie stwierdzenia odnoszą się do R. radicata (patrz komentarz do poz. 3785 wykazu literatury po 2000 roku).

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji