grzyby.pl

Ramariopsis bicolor R.H. Petersen

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ramariopsis Ramariopsis Ramariopsis RamariopsisRamariopsiskoralownik żółtawoochrowy (Ramariopsis luteoochracea)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]