grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Ramaria flavoides Schild

Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariakoralówka zielonawa (Ramaria abietina)Phaeoclavulina decurrens