jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina sinensis Jatta

odnożyca chiaska