jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue

odnożyca Roeslera