fot. bc-441 (722×480) — copyright © by Bohdan Cienciała
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pluteus villosus (drobnołuszczak brązowoczarny)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

26.05.1994, Svibice, Český Těšín, Czechy – na trocinach
copyright © by Bohdan Cienciała