fot. 200314-2370 (754×326) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 200314-1 XL
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Physcia tenella (obrost drobny)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.03.2020, Pszczyna-Jankowice
copyright © by Marek Snowarski