fot. 021020-3978 (790×500) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 021020-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phlebia tremellosa (żylak trzęsakowaty)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.10.2002, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski