znalezisko 20021124.2.02 - Phlebia radiata (żylak promienisty) · dolina Odry, Jelcz-Oława · (leg. det. Marek Snowarski)
na leżącej kłodzie sosowej
021124-4609
Phlebia radiata (żylak promienisty)
24.11.2002 · pokrój
021124-4609_1
Phlebia radiata (żylak promienisty)
24.11.2002 · powierzchnia; w zbliżeniu
021124-4609_2
Phlebia radiata (żylak promienisty)
24.11.2002 · powierzchnia; w zbliżeniu
021124-4610
Phlebia radiata (żylak promienisty)
24.11.2002 · pokrój
021124-4611
Phlebia radiata (żylak promienisty)
24.11.2002 · pokrój
021124-4611_1
Phlebia radiata (żylak promienisty)
24.11.2002 · powierzchnia; w zbliżeniu
021124-4611_2
Phlebia radiata (żylak promienisty)
24.11.2002 · powierzchnia; w zbliżeniu
021124-4612
Phlebia radiata (żylak promienisty)
24.11.2002 · pokrój
021124-4612_1
Phlebia radiata (żylak promienisty)
24.11.2002 · powierzchnia; w zbliżeniu
021124-4612_2
Phlebia radiata (żylak promienisty)
24.11.2002 · powierzchnia; w zbliżeniu