jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Allantoparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl.

czarniaczek alpejski