grzyby.pl

Oxyporus obducens (Pers.) Donk

napień rozpostarty
Rigidoporus obducens (Pers.) Pouzar
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na martwych kłodach drzew liściastych; styczeń-wrzesień. Saprobiont, powoduje białą zgniliznę drewna.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Oxyporus obducens na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

357626 AB-94 360900

 ID357626  Oxyporus obducens; 50.078828, 20.063408, pow. krakowski, woj. małopolskie; 2021.10.21; na topoli; na topoli masowo; leg. Ryszard Janiczek; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009228, tak
uwagi: fot. 1336687 fot. 1336688

ID360900 Oxyporus obducens; Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 2 km na SE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2022.08.30; żyzna buczyna; kłoda Fagus sylvatica kilkanaście rozpostartych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1370215 fot. 1370216 fot. 1370217 fot. 1370218 fot. 1370219
zarodniki: 4,4-5,8 x 2,7-3,6 µm (średnio 5,2 x 3,2 µm), Q: 1,4-1,9 (średnio 1,6):
fot. 1370220
cystydy: fot. 1370221fot. 1370222fot. 1370223
septy bez sprzążek: fot. 1370224
chlamydospory: fot. 1370225

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji