grzyby.pl

Melastiza boudieri (Höhn.) Le Gal

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Melastiza boudieri
16.08.2010, Gm. Wleń, k. Przeździedzy, Pogórze Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Melastiza boudieri
Melastiza boudieri
Melastiza boudieri

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100816.16082010-3aJS.jsb - Melastiza boudieri; Gm. Wleń, k. Przeździedzy, Pogórze Kaczawskie
100816-16082010-3aJS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Gm. Wleń, k. Przeździedzy, Pogórze Kaczawskie/ #4