fot. jsb-DSC_1276 (866×769) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Melastiza boudieri

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.08.2010, Gm. Wleń, k. Przeździedzy, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń