Melanoleuca grammopodia (Bull.) Murrill

ciemnobiałka prążkowanotrzonowa ciemnobiałka szarobrązowa