grzyby.pl

Melanoleuca polioleuca (Fr.) Kühner et Maire

ciemnobiałka białoszara
Melanoleuca polioleuca (Fr.) G. Moreno
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID154755 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na ziemi, pod olchami (Alnus).
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3468]
  Melanoleuca polioleuca (Fr.) Kühner & Maire · publikacje: Kujawa 2009, Ślusarczyk 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Ronikier 2012 (as: M. cf. polioleuca), Ślusarczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2012 (as: M. polioleuca var. polioleuca), Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2017a, Ślusarczyk 2019 (as: M. polioleuca f. polioleuca), Kujawa i in. 2019 (as: M. polioleuca f. polioleuca), Gierczyk i Kujawa 2020 (as: M. polioleuca f. polioleuca), Ślusarczyk 2021, Gierczyk i in. 2020 (as: M. polioleuca f. polioleuca)

 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3469]
  Melanoleuca polioleuca (Fr.) Kühner & Maire f. pusilla Boekhout & Kuyper · uwagi: forma niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
  publikacje: Kujawa 2009

 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3470]
  Melanoleuca polioleuca (Fr.) Kühner & Maire f. langei Boekhout · uwagi: forma niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
  publikacje: Bujakiewicz 2011

znaleziska Melanoleuca polioleuca na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-09 168563 AD-18 155962 AD-27 154755 BC-98 168564 CC-15 293041 DE-78 343139

 ID154755  Melanoleuca polioleuca; 1,5 km na NW od Gryżyny, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, AD-27; 2008.11.10; skraj Leucobryo-Pinetum, przy drodze asfaltowej; na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak w zielniku autora nr. 1117, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 301217

 ID155962  Melanoleuca polioleuca; 2 km na S od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2007.09.22; trawiast skraj lasu mieszanego(Pinus, Betula ,Quercus); na ziemi pojedynczo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 830 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 305678 fot. 305679

 ID168563  Melanoleuca polioleuca var. polioleuca; 1 km na S od Nowego Dworku, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-09; 2009.10.22; młodnik modrzewiowy; na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 97/2009 zielnik własny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 352334 fot. 352335

 ID168564  Melanoleuca polioleuca; Poznań, nad J. Rusałka, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BC-98; 2009.10.13; las liściasty(Alnus, Quercus, Ulmus, Carpinus, Betula), przy ścieżce; na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 169/2009 zielnik własny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 352339 fot. 352340

ID293041 Melanoleuca polioleuca s. l.; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.10.23; Zabudowane siedlisko rolne. Orzech włoski, ałycza, dereń biały.; Próchniczna ziemia. 2 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. P. Drzewiecki, B. Gierczyk, T. Ślusarczyk; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 886343 fot. 886344 Bio-forum

 ID343139  Melanoleuca polioleuca var.pusilla; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2018.11.17; pastwisko; ziemia .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006287, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1211659

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji