grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Lepiota recondita Tatti, Huijser et Vizzini

Lepiota Lepiota Lepiota LepiotaLepiotaczubajeczka ziarnistołuskowata (Lepiota subgracilis)Lepiota forquignonii