takson nie ujęty w czekliście

Lepiota recondita Tatti, Huijser et Vizzini