grzyby.pl

Laccaria pumila Fayod [🔉 * p·mi·la]

lakówka prążkowana
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Laccaria pumila (lakówka prążkowana)
15.10.2012, gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Laccaria pumila (lakówka prążkowana)
Laccaria pumila (lakówka prążkowana)

występowanie

Jest w czekliście.[105]

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna. [105] Zbyt drobna i rzadka by zbieranie miało sens.Jadalna. [105] Zbyt drobna i rzadka by zbieranie miało sens.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20121015.15102012-2JS.jsb - Laccaria pumila (lakówka prążkowana); gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
121015-15102012-2JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie/ #3

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Laccaria pumila Fayod [🔉 * p·mi·la](pl) lakówka prążkowana
pmilus, -a, -um; pmiliō, -ōnis (lat., adj.)
karłowaty, mały, drobny (w stosunku do innych porównywanych); rzeczownik pumilio - karzeł