fot. jsb-DSC_2408 (670×580) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Laccaria pumila (lakówka prążkowana)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.10.2012, gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń