grzyby.pl
GREJ

Inocybe dulcamara (Alb. et Schw.: Pers.) Kummer

strzępiak słodkogorzki
Inocybe dulcamara (strzępiak słodkogorzki)
kilka owocników na poboczu piaszczystej drogi w lesie bukowo/sosnowym; 15.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Inocybe dulcamara (strzępiak słodkogorzki)
Kapelusz oliwkowożółty, żółtobrązowawy, beżowordzawy z odcieniem oliwkowym do oliwkowobrązowego; powierzchnia sucha, silnie kosmkowato-włókienkowata; 20 – 40 mm średnicy, dzwonkowato wypukły do rozpostartego, zwykle z tępym garbkiem; brzeg początkowo podwinięty; u młodych owocników widoczna osłona pomiędzy brzegiem kapelusza a trzonem; cienkomięsisty.

space

Trzon zwężający się ku podstawie; 20 – 50 x 3 – 8 mm; włóknisty, pełny lub z kanalikiem, na całej długości silnie pokryty włókienkami.

space

Pileus olive-yellow, yellow-brownish, beige-rusty with an olive to olive-brown tint; surface dry, strongly floccose-fibrillose; 20 – 40 mm in diameter, campanulate-convex to plane, usually obtusely umbonate; margin initially incurved; in young sporocarps visible veil between cap margin and stipe; thin-fleshed.

space

Stipe tapering towards the base; 20 – 50 x 3 – 8 mm; fibrous, solid or Z KANALIKIEM (channelled?), strongly fibrillose throughout.

space

zarodniki

Zarodniki owalne lub fasolkowate; 8 – 14 x 5 – 7 µm.

Spores ovoid or allantoid; 8 – 14 x 5 – 7 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo i w grupach na piaszczystych glebach, zwykle pod sosnami i świerkami.

Common. Summer-fall, solitary or gregarious, on sandy soils, often close to Pinus or Picea.

uwagi

Gatunek bardzo zmienny. Poszczególne formy różnią się powierzchnią kapelusza mniej lub bardziej kosmkowatą i rozmiarami.

Very variable species; forms differ by more or less filamentous pileal surface and size.