Inocybe dulcamara (strzępiak słodkogorzki)
kilka owocników na poboczu piaszczystej drogi w lesie bukowo/sosnowym

owocnik

Inocybe dulcamara (strzępiak słodkogorzki)
Kapelusz oliwkowożółty, żółtobrązowawy, beżowordzawy z odcieniem oliwkowym do oliwkowobrązowego; powierzchnia sucha, silnie kosmkowato-włókienkowata; 20-40 mm średnicy, dzwonkowato wypukły do rozpostartego, zwykle z tępym garbkiem; brzeg początkowo podwinięty; u młodych owocników widoczna osłona pomiędzy brzegiem kapelusza a trzonem; cienkomięsisty.

space

Trzon zwężający się ku podstawie; 20-50 x 3-8 mm; włóknisty, pełny lub z kanalikiem, na całej długości silnie pokryty włókienkami.

space

Pileus olive-yellow, yellow-brownish, beige-rusty with an olive to olive-brown tint; surface dry, strongly floccose-fibrillose; 20-40 mm in diameter, campanulate-convex to plane, usually obtusely umbonate; margin initially incurved; in young sporocarps visible veil between cap margin and stipe; thin-fleshed.

space

Stipe tapering towards the base; 20-50 x 3-8 mm; fibrous, solid or Z KANALIKIEM (channelled?), strongly fibrillose throughout.

space

zarodniki

Zarodniki owalne lub fasolkowate; 8-14 x 5-7 µm.
Spores ovoid or allantoid; 8-14 x 5-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo i w grupach, na glebach różnego typu, od piaszczystych do wapiennych, na ziemi pod Alnus glutinosa i Pinus sylvestris.
Common. Summer-fall, solitary or gregarious, on sandy soils, often close to Pinus or Picea.

jadalne czy trujące? 🔴

uwagi

Gatunek bardzo zmienny. Poszczególne formy różnią się powierzchnią kapelusza mniej lub bardziej kosmkowatą i rozmiarami.
Very variable species; forms differ by more or less filamentous pileal surface and size.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Nespiak A., 1990 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIX. Strzępiak (Inocybe). p.7 [30]
  • Michael, Hennig, Kreisel, 1981 — Handbuch fur Pilzfreunde 4. Blatterpilze - Dunkelblattler (2 Auf. 1981) p.36 [18IV]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2953]
    Inocybe dulcamara (Alb. & Schwein.) P. Kumm. · publikacje: Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Szczepkowski i in. 2008, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a , Kudławiec i Misiuna 2014, Stasińska i Sotek 2016, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018a, Hoffeins i in. 2017, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019 , Ślusarczyk 2019, Gierczyk i in. 2019b, Kujawa i in. 2019, Friedrich 2020, Gierczyk i Kujawa 2021

znaleziska Inocybe dulcamara na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-65 338604 AB-94 328640 AD-09 154772 CA-79 320535 DE-56 263003 GC-01 230818 GC-11 230819 295494

 ID154772  Inocybe dulcamara; 0,5 km na S od Nowego Dworku, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-09; 2009.06.13; las mieszany (Pinus, Quercus, Betula); na ziemi gromadnie kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak zielnik autora 23/2009, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 301294

 ID230818  Inocybe dulcamara; około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2012.08.28; zbocze staarej żwirowni z rzadka porośniete sosenkami; podłoże żwirowe kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120828/0001, tak, notatka: nie
uwagi: Z tej samej lokalizacji (kilkaset metrów od prezentowanej ale również położonej na terenie żwirowni) zebrałem 2013.05.24, kolekcję tego samego gatunku. Uznaję za te same stanowisko. W tej lokalizacji gatunek bardzo popularny, wytwarzający owocniki kilka razy w ciągu roku.
- https://www.bio-forum.pl/messages/33/520087.html
- https://www.bio-forum.pl/messages/33/561539.html

fot. 636575

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Kujawa et al. "Grzyby Puszczy Knyszyńskiej" (2019) lokalizacja określona jako "E od Ogrodniczek".

 ID230819  Inocybe dulcamara; około 2 km na S od leśniczówki Krasny Las, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-11; 2013.06.08; las mieszany; pobocze drogi leśnej, w poblizu grabu kilka sztuk, rosły razem z I. jacobii.; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130608/0006, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636578

 ID263003  Inocybe dulcamara; 2 km SW od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2014.05.11; las mieszany; na poboczu hasiowej drogi, pod brzozami i dąbkami grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/140511/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 1,68" N i 19st 28' 45,65"

https://www.bio-forum.pl/messages/33/678285.html

 ID295494  Inocybe dulcamara; Puszcza Knyszyńska, okolice Krasnego Lasu, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2014.07.03; Bór sosnowy, w tym miejscu mocno przerzedzony, bogato podszyty leszczyną; na ziemi, w pobliżu leszczyny kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140703/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 897679

 ID320535  Inocybe dulcamara; TPK Gdańsk Leśn. Sopot, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-79; 2018.08.18; buk, dąb, sosna; wypalenisko jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. T. Ślusarczyk; eksykat: tak, TSH 458/2018, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1014091.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1014092.jpg

ID328640 Inocybe dulcamara; Puszcza Bukowa, 1 km na SE od osady leśnej Sosnówko, w gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2019.05.29; droga szutrowa w buczynie; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1119054.html

 ID338604  Inocybe dulcamara s.lato; Goleniów, Park 750lecia, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2020.07.25; Park ze starodrzewiem, lipami; zieleniec z krzewami ozdobnymi i roślinami mulczowany zrębkami i korą, kępka kilku owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006219, tak, wątek, notatka: tak
uwagi: wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/1153631.html
Strzępiak słodkogorzki

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji