Inocybe asterospora (strzępiak gwiaździstozarodnikowy)
grupa w buczynie
Inocybe asterospora (strzępiak gwiaździstozarodnikowy)
spores from spore print, in water/glikol (100x/1.25 Phv Zaiss planachromat. , Oil.im., green interf. filter)

opis

Inocybe asterospora (strzępiak gwiaździstozarodnikowy)
Kapelusz czerwonobrązowy, ciemnoszarobrązowy, umbra; 30-50 mm średnicy, początkowo stożkowaty, potem dzwonkowaty do płaskiego z wyraźnym dużym, tępym garbkiem; powierzchnia wyraźnie promieniście włókienkowata lub pasemkowata, cetrum gładkie, czasem z szarymi resztkami osłony; brzeg podgięty, potem wyprostowany.

space

Trzon jasnobrązowy do żółtobrązowego, ciemniejszy czerwonawobrązowy ku podstawie, ciemnieje z wiekiem; cała powierzchnia biało oprószona; 60-70 x 3-8 mm, równowąski z białawą, wyraźnie obrzeżoną, szeroką bulwką u podstawy; pełny, z wiekiem pusty.

space

Pileus red-brown, dark grey-brown, umber; 30-50 mm in diameter, initially conic, later campanulate to plane with a distinct, large, obtuse umbo; surface distinctively radially fibrillose, centrally smooth, sometimes with gray veil remains; margin incurved, later straight.

space

Stipe light brown to yellow-brown, dark reddish-brown towards the base, darkens with age; entire surface white pruinose; 60-70 x 3-8 mm, equal with a whitish, distinctively marginate, broad tuber at the base; solid, with age hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników ochrowobrązowy. Zarodniki kulistawe lub wydłużone z ok. 10 grubymi, długimi guzkami, 9-12.5 x 7.5-11 µm.
Spore print ochre-brown. Spores subglobose or elongated with approx. 10 thick, long tubercles, 9-12.5 x 7.5-11 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Pojedynczo i w grupach, w lasach liściastych, najczęściej pod grabami, leszczyną lub bukami, rzadko w lasach iglastych; na glebach nie kwaśnych; lipiec-październik.
Common. Solitary or gregarious, in hardwood forests, rarely under conifers, on not acidic soils.

jadalne czy trujące? 🔴

Trujący[105], zawiera muskarynę (tak jak muchomor czerwony (Amanita muscaria)).
Poisonous.

wybrane okazy · selected collections

#3
01 09 23 - 3
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 2000 — Fungi of Switzerland 5 - Cortinariaceae p.69 [26V]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.395 [5]
  • Skirgiełło A., 1990 — Nasze grzyby. p.129 [19]
  • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.216 [9]
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.998+1006 [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2933]
    Inocybe asterospora Quél. · publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Flisińska 2000, Wojewoda i in. 2004, Wojewoda 2005, Friedrich i Orzechowska 2002, Lisiewska 2004, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Adamczyk i in. 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Ławrynowicz i in. 2009, Friedrich 2010, Adamczyk 2011, Stasińska i Sotek 2003, Kujawa i in. 2012b, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a , Stasińska i Sotek 2016, Pietras i in. 2016a, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018b, Gierczyk i in. 2019a , Kozłowska i in. 2019 , Ślusarczyk 2019, Rudawska i in. 2018, Łyczek i in. 2006, Kujawa i in. 2020, Gierczyk i in. 2020, Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Inocybe asterospora na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

FF-96 354067 FG-21 308587

 ID308587  Inocybe asterospora; okolice Myscowej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2016.08.27; las głównie bukowo jodłowy; na leśnej drodze pod bukiem 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002025, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 960851
wątek
Inocybe asterospora

 ID354067  Inocybe asterospora; Dylągowa150 m od krzyża przy skrzyżowaniu drogi lesnej pow. Rzeszowski, woj. Podkarpackie, FF-96; 2021.08.19; Las bukowy; sciółka lesna ,mech pojedynczy owocnik; leg. Piotr Kozioł; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008684, tak, notatka: nie; publikacja: -
uwagi:

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji