grzyby.pl
trujący

Inocybe asterospora Quel.

strzępiak gwiaździstozarodnikowy, strzępiak gwiazdkowaty
Inocybe asterospora (strzępiak gwiaździstozarodnikowy)
grupa w buczynie; 23.09.2001, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Inocybe asterospora (strzępiak gwiaździstozarodnikowy)
spores from spore print, in water/glikol (100x/1.25 Phv Zaiss planachromat. , Oil.im., green interf. filter)

opis

Inocybe asterospora (strzępiak gwiaździstozarodnikowy)
Kapelusz czerwonobrązowy, ciemnoszarobrązowy, umbra; 30 – 50 mm średnicy, początkowo stożkowaty, potem dzwonkowaty do płaskiego z wyraźnym dużym, tępym garbkiem; powierzchnia wyraźnie promieniście włókienkowata lub pasemkowata, cetrum gładkie, czasem z szarymi resztkami osłony; brzeg podgięty, potem wyprostowany.

space

Trzon jasnobrązowy do żółtobrązowego, ciemniejszy czerwonawobrązowy ku podstawie, ciemnieje z wiekiem; cała powierzchnia biało oprószona; 60 – 70 x 3 – 8 mm, równowąski z białawą, wyraźnie obrzeżoną, szeroką bulwką u podstawy; pełny, z wiekiem pusty.

space

Pileus red-brown, dark grey-brown, umber; 30 – 50 mm in diameter, initially conic, later campanulate to plane with a distinct, large, obtuse umbo; surface distinctively radially fibrillose, centrally smooth, sometimes with gray veil remains; margin incurved, later straight.

space

Stipe light brown to yellow-brown, dark reddish-brown towards the base, darkens with age; entire surface white pruinose; 60 – 70 x 3 – 8 mm, equal with a whitish, distinctively marginate, broad tuber at the base; solid, with age hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników ochrowobrązowy. Zarodniki kulistawe lub wydłużone z ok. 10 grubymi, długimi guzkami, 9 – 12.5 x 7.5 – 11 µm.

Spore print ochre-brown. Spores subglobose or elongated with approx. 10 thick, long tubercles, 9 – 12.5 x 7.5 – 11 µm.

występowanie

Częsty. Pojedynczo i w grupach, w lasach liściastych, rzadko iglastych, na glebach nie kwaśnych.

Common. Solitary or gregarious, in hardwood forests, rarely under conifers, on not acidic soils.

wartość

Trujący ale słabo, zawiera muskaryne.

Poisonous.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010923.3.01 - Inocybe asterospora (strzępiak gwiaździstozarodnikowy); Dolny Śląsk, lasy milickie
010923-3
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #3