red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Hyphoderma obtusiforme J. Erikss. & A. Strid

strzępkoskórka luźnostrzępkowa