grzyby.pl
 » Grzyby Polski » Reg. Fungi » Div. Ascomycota » subDiv. Pezizomycotina » Cl. Pezizomycetes » subCl. Pezizomycetidae » Ord. Pezizales » Fam. Helvellaceae » Hydnotrya »

Hydnotrya michaelis (E. Fisch.) Trappe

truflica Michaela
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hydnotrya michaelis (truflica Michaela)

owocnik

Owocnik podziemny lub nieco wystający, żółty, żółtobrązowy do czerwonobrązowego; mniej więcej kulisty, 10-30(50) mm średnicy, składa się z kilku mózgokształtnych płatów czym przypomina piestrzyce (Helvella); powierzchnia gładka lub drobno omszona; na przekroju nieregularnie labiryntowaty, ochrowożółty do purpurowobrązowego, z szerokimi kanałami, bez ujścia na zewnątrz, na ich powierzchni tworzy się hymenium.

space

Fruitbody podziemny (buried underground?) or slightly exserted, yellow, yellow-brown to red-brown; subspherical, 10-30(50) mm in diameter, divided into a couple of cerebriform lobes which remind of piestrzyca (Helvella); surface smooth or finely pubescent; on cross-section irregularly labyrinthine, ochre-yellow to purple-brown, with broad channels, without outside connection, hymenium formed on the surface of the lobes.

space

zarodniki

Zarodniki w workach 8-zarodnikowych, elipsoidalne, gładkie, w miarę dojrzewania szorstkie, pęcherzykowato brodawkowane, czerwonobrązowe, z jedną lub dwoma kroplami, 20-42 x 15-30 µm.
Spores in 8-spored workach (sacs?), ellipsoid, smooth, on maturating becoming rough, pęcherzykowato (vesiculose?)-verrucose, red-brown, with one or two drops, 20-42 x 15-30 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Od lata w lasach iglastych, zwykle po kilka owocników w jednym miejscu, w pobliżu pni drzew, w miarę rozwoju częściowo wystając na powierzchnię ziemi.
From summer in coniferous forests, usually gregarious, near tree trunks, when fully developed slightly raising over the surface of the ground.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.
Inedible.
Do rodzaju truflica (Hydnotrya) należy kilka gatunków np. truflica kasztanowata (Hydnotrya tulasnei) - ma owocniki jaśniejsze, o różowym odcieniu, z wiekiem rdzawej barwy, miąższ ma inny zapach, słaby korzenny; dość często spotykana, owocniki wyrastają pod drzewami liściastymi, na zwartych glebach, w miejscach nasłonecznionych.
To the genus truflica (Hydnotrya) also belong several species e.g. truflica kasztanowata (Hydnotrya tulasnei) has sporocarps lighter-coloured, with a pink hue, with age rusty colour, its flesh has a different smell, weakly spicy; quite common, sporocarps found under deciduous trees, on heavy soils, in light places.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Ławrynowicz M., 1988 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XVIII. Jeleniakowate (Elaphomycetales). Truflowe (Tuberales). p.68 [82]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.25 [49]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Hydnotrya michaelis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DF-97 260077 EE-33 357743

ID260077 Hydnotrya michaelis; Budzów, pow. suski, woj. małopolskie, DF-97; 2013.06.15; las iglasty - jodły , świerki, modrzewie; owocniki podzoiemne i półpodziemne 4 owocniki, częściowo zagrzebane w ziemi; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 756445 fot. 756446

 ID357743  Hydnotrya michaelis; 800 m na N od miejscowości Stara Góra, gm. Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-33; 2021.05.23; Fragment lasu z przewagą kilkudziesięcioletnich jodeł.; Podłoże gliniasto-piaszczyste. Kilkanaście owocników w piaszczystej glebie, tuż pod igliwiem, nieopodal kilkudziesięcioletniej jodły. Teren mocno przekopany przez leśne zwierzęta.; leg. Jan Kochanowski; det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0009102, Tak, w wątku.
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1303232.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji