grzyby.pl
niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Hydnotrya michaelis (Fisch.{?}) Trappe

truflica Michaela
Hydnotrya michaelis (truflica Michaela)
Trutnov; copyright © by Míla Dobešová

owocnik

Owocnik podziemny lub nieco wystający, żółty, żółtobrązowy do czerwonobrązowego; mniej więcej kulisty, 10 – 30 (50) mm średnicy, składa się z kilku mózgokształtnych płatów czym przypomina piestrzyca (Helvella); powierzchnia gładka lub drobno omszona; na przekroju nieregularnie labiryntowaty, ochrowożółty do purpurowobrązowego, z szerokimi kanałami, bez ujścia na zewnątrz, na ich powierzchni tworzy się hymenium.

space

Fruitbody podziemny (buried underground?) or slightly exserted, yellow, yellow-brown to red-brown; subspherical, 10 – 30 (50) mm in diameter, divided into a couple of cerebriform lobes which remind of piestrzyca (Helvella); surface smooth or finely pubescent; on cross-section irregularly labyrinthine, ochre-yellow to purple-brown, with broad channels, without outside connection, hymenium formed on the surface of the lobes.

space

zarodniki

Zarodniki w workach 8-zarodnikowych, elipsoidalne, gładkie, w miarę dojrzewania szorstkie, pęcherzykowato brodawkowane, czerwonobrązowe, z jedną lub dwoma kroplami, 20 – 42 x 15 – 30 µm.

Spores in 8-spored workach (sacs?), ellipsoid, smooth, on maturating becoming rough, pęcherzykowato (vesiculose?)-verrucose, red-brown, with one or two drops, 20 – 42 x 15 – 30 µm.

występowanie

Od lata w lasach iglastych, zwykle po kilka owocników w jednym miejscu, w pobliżu pni drzew, w miarę rozwoju częściowo wystając na powierzchnię ziemi.

From summer in coniferous forests, usually gregarious, near tree trunks, when fully developed slightly raising over the surface of the ground.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Do rodzaju truflica (Hydnotrya) należy kilka gatunków np. truflica kasztanowata (Hydnotrya tulasnei) ma owocniki jaśniejsze, o różowym odcieniu, z wiekiem rdzawej barwy, miąższ ma inny zapach, słaby korzenny; dość często spotykana, owocniki wyrastają pod drzewami liściastymi, na zwartych glebach, w miejscach nasłonecznionych.

To the genus truflica (Hydnotrya) also belong several species e.g. truflica kasztanowata (Hydnotrya tulasnei) has sporocarps lighter-coloured, with a pink hue, with age rusty colour, its flesh has a different smell, weakly spicy; quite common, sporocarps found under deciduous trees, on heavy soils, in light places.