grzyby.pl
 » Grzyby Polski » Reg. Fungi » Div. Ascomycota » subDiv. Pezizomycotina » Cl. Pezizomycetes » subCl. Pezizomycetidae » Ord. Pezizales » Fam. Helvellaceae » Hydnotrya »

Hydnotrya cerebriformis (Tul. et C. Tul.) Harkn.

truflica mózgokształtna, hydnobolites mózgokształtny
Hydnobolites cerebriformis Tul. et C. Tul. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[408]
    Hydnobolites cerebriformis Tul. · publikacje: Kujawa i Gierczyk 2011, Chachuła i in. 2015, Chachuła i in. 2020c, Komur i in. 2021

znaleziska Hydnotrya cerebriformis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EE-84 76216

 ID76216  Hydnobolites cerebriformis; Bilcza, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-84; 2007.07.14; Międzypolne zadrzewienia dębowo-sosnowe z domieszką leszczyny; wapienno-dolomitowe jeden owocnik pod dębowymi liśćmi; leg. Marcin Fałdziński; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u Tomasza Krzyszczyka, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Teren prywatny w trakcie karczowania.

Oznaczenie w wątku: Truflopodobny bez zapachu
fot. 118750
Hydnobolites cerebriformis - Hydnobolites mózgokształtny

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji