grzyby.pl

Atheniella delectabilis (Peck) Lüderitz et H. Lehmann

białogrzybówka ługowata
Delicatula delectabilis (Peck) Kühner et Romagn. · Hemimycena delectabilis (Peck) Singer [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Atheniella Atheniella Atheniella AtheniellaAtheniellagrzybówka pomarańczowoczerwona (Atheniella adonis)grzybówka żółtobiała (Atheniella flavoalba)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach i na brzegach potoków, na martwych liściach np. Petasites officinalis i gałązkach drzew np. jodły, wśród mchów; sierpień-październik.W lasach i na brzegach potoków, na martwych liściach np. Petasites officinalis i gałązkach drzew np. jodły, wśród mchów; sierpień-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie