grzyby.pl

Atheniella delectabilis (Peck) Lüderitz et H. Lehmann

białogrzybówka ługowata
Delicatula delectabilis (Peck) Kühner et Romagn. · Hemimycena delectabilis (Peck) Singer [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach i na brzegach potoków, na martwych liściach np. Petasites officinalis i gałązkach drzew np. jodły, wśród mchów; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2667]
    Hemimycena delectabilis (Peck) Singer · synonimy: Delicatula delctabilis (Peck) Kühner & Romagn., Mycena delectabilis (Peck) Kühner, Omphalia gracillima ss. J.E. Lange
    publikacje: Flisińska 2004, Bujakiewicz 2001, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2019a

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji