grzyby.pl

Entoloma turci (Bres.) M.M. Moser

dzwonkówka ciemniejąca
Entoloma Entoloma Entoloma EntolomaEntolomaEntoloma turbidumdzwonkówka strefowana (Entoloma undatum)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.6 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.