grzyby.pl

Entoloma papillatum (Bres.) Dennis

dzwonkówka brodawkowata
Leptonia mammillata Velen. · Leptonia papillata Velen. · Nolanea mammosa ssp. papillata (Bres.) Konrad et Maubl. · Nolanea papillata Bres.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Entoloma Entoloma Entoloma EntolomaEntolomaEntoloma myochroumEntoloma phaeocyathum
Mycobank podaje ten gatunek jako synonim dzwonkówka gruboblaszkowa (Entoloma clandestinum (Fr.) Noordel.); w GBIF i czekliście /Wojewoda W., 2003 [105]/ podany jako samodzielny. (2022-11-25)Mycobank podaje ten gatunek jako synonim dzwonkówka gruboblaszkowa (Entoloma clandestinum (Fr.) Noordel.); w GBIF i czekliście /Wojewoda W., 2003 [105]/ podany jako samodzielny. (2022-11-25)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na łąkach i w lasach; na ziemi; sierpień-listopad.Na łąkach i w lasach; na ziemi; sierpień-listopad.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie