grzyby.pl

Entoloma majaloides P.D. Orton.

Entoloma majaloides
grupa pod olszami; 05.08.2000, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski
Entoloma majaloides
grupa pod olszami
Entoloma majaloides
Entoloma majaloides
Entoloma majaloides
Entoloma majaloides
Entoloma majaloides

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny ochrowobrązowy do żółtobrązowego, prześwitujący w 1/3 średnicy, suchy beżowy do żółtoochrowego, brzeg jaśniejszy; 30 – 80 (90) średnicy, początkowo półkulisto-stożkowaty, potem rozpostarty z niskim, szerokim garbkiem i nieco zapadniętym centrum; powierzchnia gładka, matowa; brzeg długo podwinięty, ostry.

space

Trzon ochrowawy, jasno brązowawy, powierzchnia z drobnymi białymi, wzdłużnymi włókienkami, szczyt biało oprószony, podstawa biało filcowata, przebarwiająca się żółto; (50) 60 – 100 (130) x 5 – 10 (14) mm, cylindryczny, często powyginany, podstawa zwykle rozszerzona; pełny, z wiekiem pusty.

space

Pileus hygrophanous, ochraceous-brown to yellow-brown when moist, translucent up to 1/3 from the margin, dry beige to yellow-ochraceous, margin lighter coloured; 30 – 80 (90) in diameter, initially hemispherical-conic, later plane, inconspicuously broadly umbonate and slightly concave; surface smooth, dull; margin incurved for a long time, acute.

space

Stipe ocherish, light brownish, surface with minute white longitudinal fibrils, apex white pruinose, base white tomentose, discolouring yellow; (50) 60 – 100 (130) x 5 – 10 (14) mm, cylindric, often flexuous, base usually clavate; solid, with age hollow.

space

zarodniki

Entoloma majaloides
Wysyp zarodników brązoworóżowy. Zarodniki 5 – 7-kątne, 7.5 – 10 x 7 – 9 µm.

Spore print brown-pink. Spores 5 – 7-angled, 7.5 – 10 x 7 – 9 µm.

występowanie

Russula sp.
Rzadki. Latem i jesienią, w grupach, w lasach liściastych pod olszami, wiązami, wierzbami, topolami i brzozami.

Rare. Summer-fall in hardwood forests, under Alnus, Ulmus, Salix, Populus or Betula.

wartość

Trujące.

Poisonous.

uwagi

Entoloma rhodopolium (dzwonkówka szara)
Podobna dzwonkówka szara (Entoloma rhodopolium) (fot. obok) ma bardziej szarobrązowy do szarobeżowego kapelusz. Entoloma sericatum na ciemny, szarobrązowy kapelusz.

Similar dzwonkówka szara (Entoloma rhodopolium) (photo) has a more grey-brown to grey-beige cap. Entoloma sericatum has a dark grey-brown cap.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20000805.16.00 - Entoloma majaloides; Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
000805-16
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/ #3
znalezisko 20160826.26082016-6JS.jsb - Entoloma majaloides; Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie
160826-26082016-6JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie/ #5