grzyby.pl

Entoloma euchroum (Pers.) Donk

dzwonkówka fioletowawa
Hyporrhodius euchrous (Pers.) J. Schröt. · Leptonia euchroa (Pers.) P. Kumm. · Rhodophyllus euchrous (Persoon) Quélet
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Entoloma Entoloma Entoloma EntolomaEntolomadzwonkówka torfowiskowa (Entoloma elodes)dzwonkówka niestymetryczna (Entoloma excentricum)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach różnego typu, na pniakach i martwych pniach drzew (jodły, olszy, brzozy); sierpień-październik.W lasach różnego typu, na pniakach i martwych pniach drzew (jodły, olszy, brzozy); sierpień-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem