grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Entoloma euchroum (Pers.) Donk

dzwonkówka fioletowawa