grzyby.pl

Ditiola radicata (Alb. & Schwein.) Fr.

łzawniczka korzeniasta
Dacrymyces radicatus (Alb. et Schwein.) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ditiola Ditiola Ditiola DitiolaDitiolałzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID160896 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID160896 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID160896 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID160896 (© autora fot.)
Na drewnie drzew iglastych np. świerka i sosny.Na drewnie drzew iglastych np. świerka i sosny.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony