grzyby.pl

Ditiola peziziformis (Lév.) D.A. Reid

łzawniczka kustrzebkowata
Ditiola pezizaeformis orth.var. · Femsjonia peziziformis (Lév.) P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Femsjonia pezizaeformis
starsze owocniki na martwych gałęziach brzozy; wilgotny las brzoza, wierzba, sosna
Femsjonia pezizaeformis
młodsze owocniki na martwych gałęziach brzozy; wilgotny las brzoza, wierzba, sosna
Femsjonia pezizaeformis
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID275887 (© autora fot.)

opis

zarodniki

Femsjonia pezizaeformis
spores

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na martwym drewnie jodły i drzew liściastych np. brzozy, wierzb; czerwiec-wrzesień.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Ditiola peziziformis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA-89 366894 DE-35 252254 160887 320771 DE-45 304801 205068 154214 DE-46 157376 315535 170714 292508 DE-47 179483 171684 157247 DE-54 160886 DE-55 245430 352129 268253 361002 326977 180390 241488 326138 157256 209946 318834 365643 208780 157257 194585 DE-56 289838 208792 190824 157258 174588 241433 DE-65 209947 208782 320165 270232 DE-66 194307 DE-67 219454 DF-78 189220 192301 EB-99 226048 EC-15 353608 EC-25 328313 275887 325922 304400 GC-02 294797

ID154214 Ditiola peziziformis; 1 km NW,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2009.11.14; przydrożny,liściasty fragment lasu-brzozy,robinie,wierzby i in; na zmurszałym kikucie brzozy grupa ok.100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51st10'34,87"N 19st24'5,57"E

fot. 299610 fot. 299611 fot. 299612

ID157247 Ditiola peziziformis; 1 km W,Kotków,gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2009.08.15; wilgotny las mieszany -brzoza,grab,jesion,olcha i in; na zmurszałym kawałku brzozowej gałęzi grupa ok.70 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 309798 fot. 309799 fot. 309800 fot. 309801

ID157256 Ditiola peziziformis; 1 km N,Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.09.04; liściasty fragment lasu mieszanego-gł.brzozy,dęby; na mocno zmurszałym kawałku brzozowej gałęzi 40-50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 309806 fot. 309807 fot. 309808

ID157257 Ditiola peziziformis; 1,5 km W,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.10.28; kępa drzew na skraju lasu (olchy,kruszyny,dąb); na zmurszałej łodydze krzewu (kruszyny) ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 309813 fot. 309814 fot. 309815

ID157258 Ditiola peziziformis; ok.300m S,leśniczówka Strzałków, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2009.07.24; las mieszany-jodły,dęby,brzozy,osiki,graby,buki i in.; na murszejącej gałęzi drzewa liściastego ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 309819 fot. 309820

ID157376 Ditiola peziziformis; 1 km E,Ruda,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2009.10.24; kępa liściastych zarośli nad rz.Widawką;gł.osiki,również brzozy i leszczyny; na złamanym pniu leszczyny grupa ok.30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: zdjęcia młodych owocników z 1 lipca
fot. 310113 fot. 310114

i siedliska
fot. 310115

owocniki październikowe w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/287206.html

 ID160886  Ditiola peziziformis; 1,8 km SW,Kijów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2009.07.05; pas liściastego lasu nad strumieniem-olchy,lipy,brzozy,osiki,leszczyny; na leżącym na ziemi,martwym drzewku liściastym grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jakub Węcławski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/19.04.10 i u Jakuba Węcławskiego, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Zdjęcia i rozpoznanie w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/317264.html

ID160887 Ditiola peziziformis; Góra Kamieńsk;1,4 km E,Huta Brudzka,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2009.10.19; niewielka brzezina na pd-zach zboczach Góry Kamieńsk; bardzo zmurszała,leżąca na ziemi młoda brzoza grupa ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jakub Węcławski; eksykat: u Jakuba,wyślę również Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51st11'42,67"N 19st24'59,45"E

Zdjęcia i rozpoznanie w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/317275.html

ID170714 Ditiola peziziformis; ok700 m E,Ruda,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.07.31; kępa leszczyn na skraju lasu sosnowego przechodzącego w mieszany; na leżącej gałęzi leszczyny kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 361377 fot. 361378 fot. 361379

stanowisko znajduje się ok.300m na pd-zach od stanowiska ze zgłoszenia id157376

ID171684 Ditiola peziziformis; 1,2 km N,Józefów,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.08.25; rzadki las sosnowo-brzozowy na piaskach; na murszejącej gałęzi brzozowej leżącej na ściółce ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 364799 fot. 364800

ID174588 (potwierdzenie 157258) Ditiola peziziformis; ok.350m S,leśniczówka Strzałków ,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.08.29; las mieszany-jodły,dęby,brzozy,osiki,graby,buki i in.; na leżącej na ściółce gałązce drzewa liściastego kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 373611 fot. 373612

ID179483 Ditiola peziziformis; niecały kilometr na pnwsch od wsi Wąglin,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.08.07.; niewielki lasek wśród pól ;fragment brzozowo-robiniowy; na zmurszałej gałęzi brzozy leżącej na ściółce ok.50 owocników na dwóch kawałkach gałęzi; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 08' 36,4"N , 19st 35' 07,1"E

fot. 388567 fot. 388568 fot. 388569 fot. 388570

ID180390 (potwierdzenie 157256) Ditiola peziziformis; 0,8 km N, Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.05; las mieszany -gł.sosny,brzozy,dęby; na murszejącej gałęzi drzewa liściastego leżącej na ściółce grupka 12 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 391216 fot. 391217

ID189220 Ditiola peziziformis; Krakow - Las Tyniecki (Tyniec), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2011.07.31; las liściasty - brzozy, leszczyna, jesiony, osiki; na gałązce kilka owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 434291
W wątku:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/432384.html

ID190824 (potwierdzenie 157258) Ditiola peziziformis; ok.300m S od leśniczówki Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.07.08; wielogatunkowy las mieszany-jodły,dęby,brzozy,osiki,graby i inne; na murszejącej gałęzi drzewa liściastego leżącej na ściółce kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: 51 1 59,39 N ; 19 30 36,41 E

fot. 441442 fot. 441443 fot. 441444

ID192301 Ditiola peziziformis; Tyniec (Las Tyniecki - ok 30 m od ul. Bogucianka), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2011.10.09; las dębowo-brzozowy z pojedynczymi leszczynami; na martwej gałęzi drzewa liściastego (leszczyna?) kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 448572 fot. 448573
mikro
fot. 448574 fot. 448575 fot. 448576

ID194307 Ditiola peziziformis; 0,5 km E od wsi Podświerk, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2011.07.26; liściasty fragment lasu -dęby, lipy, klony i inne; na liściastym drągu skupisko ok.100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 10,5" N ; 19st 32' 5,7" E

fot. 458578 fot. 458579 fot. 458580 fot. 458581 fot. 458582

ID194585 Ditiola peziziformis; 2,5 km W od wsi Brodowe, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.08.16; pas liściastego lasu ( gł. olchy i brzozy ) na skraju kompleksu; na złamanym pniu czeremchy ( ? ) grupa ok. 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 56,32" N ; 19st 19' 20,6" E

fot. 460475 fot. 460476 fot. 460477

ID205068 Ditiola peziziformis; 1,8 km N od wsi Stobiecko Szlach., gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2012.09.20; las mieszany - gł.sosna, brzoza, również dąb, czeremcha; na murszejącej w ściółce gałęzi drzewa lub krzewu liściastego; w towarzystwie gnilicy i Tulasnelli kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51 06 58,6 N i 19 24 05,8 E

fot. 516894 fot. 516895 fot. 516896

ID208780 Ditiola peziziformis; 1 km SE od wsi Kudłata Wieś, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.09.15; las mieszany -brzoza, sosna, świerk; na murszejącej, leżącej na ziemi gałęzi drzewa liściastego grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 2,05" N i 19st 22' 57,95" E

fot. 535220 fot. 535221

ID208782 Ditiola peziziformis; 2 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2012.09.15; pozostałości dawnego śródleśnego gospodarstwa; kępa dziczejących leszczyn i głogów; na murszejących gałęziach kilka grupek ( kilkadziesiąt ) owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0 ' 27,11" N i 19st 23' 44,65" E

fot. 535234 fot. 535235

ID208792 (potwierdzenie 157258) Ditiola peziziformis; ok.300m S od leśniczówki Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2012.07.18; las mieszany -jodła, dąb, buk, brzoza i inne; na murszejącej, leżącej na ziemi gałęzi drzewa liściastego grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 535364 fot. 535365

ID209946 (potwierdzenie 194585) Ditiola peziziformis; 2,6 km W od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.09.14; pas liściastego lasu ( gł. olchy i brzozy ) na skraju kompleksu; na murszejących gałęziach leżących na ziemi dwie grupy po kilkadziesiąt owocników ( jedna ok.30, druga ponad 60 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 541905 fot. 541906 fot. 541907 fot. 541908 fot. 541909

ID209947 Ditiola peziziformis; 1,5 km N od wsi Lgota Mała, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2012.09.02; las mieszany nad strumieniem -gł.olchy i świerki; na złamanym, martwym pędzie krzewu liściastego grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 49,78" N i 19st 20' 7,4" E

fot. 541915 fot. 541916

ID219454 Ditiola peziziformis; 1,4 km SW od wsi Mała Wieś, gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2013.08.11; podmokły pas brzeziny; na drobnej gałązce brzozowej leżącej na mchach torfowcowych grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 56' 38,54" N i 19st 35' 20,93" E

fot. 586128 fot. 586129

ID226048 Ditiola peziziformis; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-99; 2013.09.15; dąb,sosna,świerk,brzoza,grab; gałęzie brzozy kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. M.Piatek; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 612279

ID241433 Ditiola peziziformis; Radomsko, ul.Spacerowa; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2014.06.29; zdziczały sad owocowy; na drobnych gałązkach leżących na ziemi kilkadziesiąt owocników na kilku gałązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 685518 fot. 685519 fot. 685520 fot. 685521

ID241488 (potwierdzenie 157256) Ditiola peziziformis; 0,7 km N od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.07.01; las mieszany -sosny, brzozy, dęby, czeremchy; na zmurszałych gałązkach liściastych leżących na ściółce ponad 50 owocników na czterech gałazkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: gr.1 na zmurszałym fragmencie brzozowej gałęzi; 51st 5' 15,4" N i 19st 21' 43" E

fot. 685805 fot. 685806

gr.2 na zmurszałych gałązkach czeremch (?); 300 m na pn-wsch od gr.1

fot. 685807 fot. 685808 fot. 685809

ID245430 Ditiola peziziformis; 2,2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.09.03; podmokły las mieszany -sosny, brzozy, osiki; na zmurszałej gałęzi brzozy leżącej na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 52" N i 19st 19' 33" E

fot. 700584 fot. 700585 fot. 700586

ID252254 Ditiola peziziformis; 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2014.08.25; las liściasty -klony, brzozy, jesiony, leszczyny i inne; na murszejącym, leżącym pędzie leszczyny grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 50,6" N i 19st 23' 23,1" E

fot. 725307 fot. 725308 fot. 725309

ID268253 Ditiola peziziformis; 0,7 km SW od mostu kolejowego na Warcie w m.Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.09.05; liściasty skraj lasu przechodzący w podmokłe łąki; na wierzbowych gałęziach leżących na ziemi kilkadziesiąt owocników na dwóch gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 22,7" N i 19st 23' 39" E

fot. 788040 fot. 788041

ID270232 Ditiola peziziformis; 1 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2015.09.05; podmokła śródleśna niecka, kępa wierzb szarych; na martwych, wpółleżących gałęziach wierzb kilkadziesiąt owocników na dwóch gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 32,5" N i 19st 24' 11,95" E

fot. 796244 fot. 796245 fot. 796246 fot. 796247

 ID275887  Ditiola peziziformis; ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2012.08.26; brzezina z domieszką sosny; na gałęziach brzozy pozostawionych po przecince masowo; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF/BF/RTo/120826/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 822238

ID289838 Ditiola peziziformis; Radomsko, ul.Spacerowa; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.08.11; zdziczały sad owocowy; na drobnych gałązkach leżących na ziemi kilkanaście owocników na dwóch gałązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 872243 fot. 872244

ID292508 Ditiola peziziformis; 1 km S od wsi Zygmuntów, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.10.14; kępa osik na skraju lasu z dodatkiem wierzb; na gałęzi liściastego krzewu leżącej na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 26,3" N i 19st 34' 2" E

fot. 883920 fot. 883921

 ID294797  Ditiola peziziformis; Puszcza Knyszyńska, Czółnowo, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2016.11.27; las mieszany, starodrzew; na leżącym na ziemi konarze brzozy kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Marcin Piątek; eksykat: BGF0005517, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 894212

ID304400 Ditiola peziziformis; ok.0,5km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.08.27; Las sosnowo-brzozowy z udziałem czeremchy amerykańskiej; leżąca gałąź czeremchowa kilkanaście owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 941758 fot. 941759fot. 941760

ID304801 Ditiola peziziformis; 1 km SE od wsi Galonki, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2017.08.23; śródpolny lasek -świerki, brzózki, kruszyna,czeremcha; na murszejących gałęziach leżących na ziemi kilkanaście owocników na trzech gałązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 30" N i 19st 24' 40" E

fot. 943711 fot. 943712 fot. 943713

ID315535 Ditiola peziziformis; 1 km NE od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2018.07.14; las mieszany -dęby, brzozy, sosny, osiki i inne; na murszejącym, leżącym na ziemi fragmencie brzozowej gałęzi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 13,7" N i 19st 33' 2,5" E

fot. 1006657 fot. 1006658 fot. 1006659

siedlisko
fot. 1006660

ID318834 Ditiola peziziformis; 1 km SW od wsi Brodowe, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.09.15; bór sosnowy z domieszką brzóz; na murszejących gałęziach brzóz leżących na ziemi dwie grupy po kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 52" N i 19st 20' 38,5" E ; druga grupa 400 m na zachód

fot. 1029399 fot. 1029400
siedlisko
fot. 1029401
grupa II
fot. 1029402 fot. 1029403

ID320165 Ditiola peziziformis; 1 km N od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2018.08.26; brzezina w borze sosnowym; na zmurszałej, padłej młodej brzózce grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50 st 59' 46,7" N i 19st 21' 59" E

fot. 1038992 fot. 1038993 fot. 1038994 fot. 1038995

ID320771 Ditiola peziziformis; Góra Kamieńska, zach. stok; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2018.07.21; liściaste nasadzenia na stoku -brzozy, robinie, topole i inne; na zmurszałej gałęzi brzozowej leżącej na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 12' 1" N i 19st 25' 0,5" E

fot. 1041732 fot. 1041733

ID325922 (potwierdzenie 275887) Ditiola peziziformis; ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2019.09.19; bór sosnowy z domieszką brzozy; martwa gałąź brzozowa masowo; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1095519

ID326138 Ditiola peziziformis; 1 km SW od wsi Klekotowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.09.20; bór sosnowy; na fragmencie pnia martwej, padłej brzozy grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 45" N i 19st 23' 39" E

fot. 1097916 fot. 1097917 fot. 1097918 fot. 1097919 fot. 1097920

ID326977 (potwierdzenie 208780) Ditiola peziziformis; 1 km SE od wsi Kudłata Wieś; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.09.29; las mieszany -brzoza, sosna, świerk, olcha; na zmurszałej gałązce ( brzozy? ) leżącej na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 2,5" N i 19st 23' 7,5" E

fot. 1107198 fot. 1107199 fot. 1107200

ID328313 Ditiola peziziformis; ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2019.12.25; bór sosnowy z domieszką brzozy i dębu; martwa sosna klika owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1117250.html
Zgłoszona ze względu na nietypowy substrat(sosna)

ID352129 Ditiola peziziformis; 1 km NE od wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.08.07; pas liściastych zarośli -gł. trześnia; na gałązkach liściastych leżących na ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 56" N 19st 24' 56" E

fot. 1287037 fot. 1287038 fot. 1287039 fot. 1287040

ID353608 Ditiola peziziformis; Ok. 1 km na W od miejscowości Ulatowo Adamy, gm.Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-15; 2022.01.01; młody las brzozowy po przecince; martwa gałąź brzozowa kilkanaście owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1301526

ID361002 Ditiola peziziformis; Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.08.13; liściaste zarośla graniczące z olsem; na leżącej na ziemi gałęzi liściastego grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,046801 19,424757

fot. 1371178 fot. 1371179 fot. 1371180 fot. 1371181

ID365643 Ditiola peziziformis; Radomsko, pn.-zach. krańce miasta; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.19; liściaste zarośla -lipa, klon, brzoza i inne; na zmurszałej gałęzi grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0906 19,4140

fot. 1407439 fot. 1407440 fot. 1407441

ID366894 Ditiola peziziformis; Sulmin k. Gdańska 2 km N, Las Sulmiński, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2023.03.26; skraj lasu mieszanego, leszczyna, dąb, sosna, modrzew; sucha gałąź leszczyny kilkanascie; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: fot. 1420082 fot. 1420083 fot. 1420084 fot. 1420085 fot. 1420086 fot. 1420087 fot. 1420088 fot. 1420089 fot. 1420090 fot. 1420091 fot. 1420092 fot. 1420093 fot. 1420094 fot. 1420095 fot. 1420096 fot. 1420097 fot. 1420098 fot. 1420099

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji