grzyby.pl

Dichostereum effuscatum (Cooke et Ellis) Boidin et Lanq.

Asterostromella effuscata (Cooke et Ellis) Bourdot et Galzin · Corticium effuscatum Cooke et Ellis · Terana effuscata (Cooke et Ellis) Kuntze · Vararia effuscata (Cooke et Ellis) D.P. Rogers et H.S. Jacks.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]