grzyby.pl

Dendrothele alliacea (Quél.) P.A. Lemke

drzewkostrzępka wąskozarodnikowa
Vuilleminia acerina var. alliacea (Quél.) Parmasto
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dendrothele Dendrothele Dendrothele DendrotheleDendrotheledrzewkostrzępka klonowa (Dendrothele acerina)drzewkostrzępka porostowata (Dendrothele commixta)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na korze żywych drzew liściastych, np. klonu zwyczajnego.W lasach, na korze żywych drzew liściastych, np. klonu zwyczajnego.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem