grzyby.pl

Dendrothele acerina (Pers.) P.A. Lemke

drzewkostrzępka klonowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dendrothele Dendrothele Dendrothele DendrotheleDendrotheledrzewkostrzępka wąskozarodnikowa (Dendrothele alliacea)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Owocniki w ciągu całego roku, na pniach i martwych gałęziach drzew liściastych, zwłaszcza klonu pospolitego i polnego oraz wierzby białej i kruchej.Owocniki w ciągu całego roku, na pniach i martwych gałęziach drzew liściastych, zwłaszcza klonu pospolitego i polnego oraz wierzby białej i kruchej.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem