grzyby.pl

Dacrymyces corticioides Ellis et Everh.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces DacrymycesDacrymycesDacrymyces caesiusłzawnik drobnoowocnikowy (Dacrymyces minor)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]