grzyby.pl

Dacrymyces minor Peck

łzawnik drobnoowocnikowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na kłodach, pniach, gałęziach różnych drzew i krzewów, z reguły liściastych; owocniki w przeciągu całego roku.Na kłodach, pniach, gałęziach różnych drzew i krzewów, z reguły liściastych; owocniki w przeciągu całego roku.