grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Dacrymyces minor Peck

łzawnik drobnoowocnikowy
Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces DacrymycesDacrymycesłzawnik różnozarodnikowy (Dacrymyces variisporus)łzawnik estoński (Dacrymyces estonicus)
GREJ: ID196686 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID196686 (© autora fot.)

występowanie

Na kłodach, pniach, gałęziach różnych drzew i krzewów.