grzyby.pl

Dacrymyces caesius Sommerf.

Dacrymyces deliquescens var. hyalinus (Quél.) Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces DacrymycesDacrymycesDacrymyces adpressusDacrymyces corticioides

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]