grzyby.pl

Dacrymyces adpressus Grognot

Dacrymyces nigricans (Bourdot et Galzin) Pilát
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]